изходни данни

13

апр.'12

Интегриране на процеси

От предишния материал стана ясно, че първата стъпка в интегрирането на СУК и ERP системата е определянето на процесите в организацията и тяхното взаимодействие. Но преди да заговорим в дълбочина за процесите, нека да разгледаме: Какво е процес? Според стандарт ISO 9000 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник, процесът се разглежда като съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат входните елементи в изходни елементи”.

Прочети повече

05

апр.'11

Протокол от преглед на ръководството

ПротоколПредстои ви провеждане на преглед от ръководството. Вече сигурно сте наясно, че ще ви е необходима предварителна подготовка. Първото нещо, което трябва да направите е да се запознаете с изискванията на процедурата за провеждане на преглед на ръководството. От нея ще разберете какво ще ви е необходимо, за успешното планиране и провеждане на вашия преглед. Според изискванията на стандарта, прегледът "трябва да включва оценяване на възможностите за подобряване и необходимостта от промени в системата за управление на качеството на организацията, включително и на политиката и целите по качеството....Записите от прегледа на ръководството трябва да бъдат съхранявани." В повечето случаи записът от прегледа на ръководството представлява протокол или доклад, който съдържа информация за обсъжданите въпроси – входни елементи и взетите решения – изходни елементи по време на прегледа. Какво се обсъжда по време на прегледа от ръководството?

Прочети повече

31

окт.'10

Преглед от ръководството – можем ли и сами?

качествоПрегледът от ръководството представлява вид работно съвещание, на което не се обсъждат текущи проблеми, а се планира бъдещото развитие на организацията. Ръководствата на всички организации извършват такъв вид стратегическо планиране, но с тази разлика, че не записват взетите решения. Стандартът ISO 9001:2008 поставя изискване за запис на проведения преглед, не за да се създава допълнителна бумащина, а с цел извършване на последващ анализ на постигнатите резултати. Обикновено стратегическата посока на фирмата е в мислите на собственика/управляващия и той предприема действия за постигането й, които не винаги са понятни или логически свързани за останалите членове на ръководния състав, защото те не са наясно със стратегическите цели на организацията. Именно по тази причина е необходимо провеждането на прегледи от ръководството, където да се обсъждат актуалността на стратегическите цели и какви действия са необходими да предприеме организацията, за да ги постигне. Не всяко действие е успешно и често се налагат корекции и когато организацията разполага с история на случващото е възможно да се направи анализ на това кое действие кога, как и при какви условия работи или не.

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio