методика

09

авг.'11

Методика за оценка на аспектите на околната среда

Методиката за оценка на аспектите на околната среда е задължителен елемент от системата за управление на околната среда, а в конкретния случай е част от Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност съгласно изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007, по която работих във връзка с последния ми проект.  Методиката представлява регламент за определяне на значимите аспекти на околната среда, спрямо които организацията трябва да предприеме мерки за намаляване на въздействието им върху околната среда. Но преди да разгледаме методиката, ще направя някои пояснения относно използваните термини: Аспект на околната среда – елемент от дейностите, продуктите или услугите на дадена организация, които могат да взаимодействат с околната среда. Аспекти на околната среда могат да бъдат например - остатъците от електроди, замърсяване на въздуха с въглероден оксид, азотен диоксид и метален прах в процеса на заваряване, смазочно-охлаждаща течност от производствено оборудване, производствени отпадъци – стружки и метални парчета, опаковки от бои, лакове и др.

Прочети повече

09

юли'11

Вътрешнофирмена методика за проверка на ролетки

проверкаІ. Цел Да опише регламента за извършване на вътрешнофирмената проверка на ролетки. ІІ. Основни правила

  1. Описание на техническите средства. /Описват се всички използвани от организацията ролетки като видове , което трябва да съответства на описанието в списъка с техническите средства за наблюдение и измерване/
  2. Външен оглед за техническа изправност. Ролетките се проверяват за наличие на ясни деления и четлива скала, липсата на побитости, изкривявания, драскотини или други дефекти по линията за измерване, влияещи на експлотационните качества на ролетката.
  3. Прочети повече

31

май'11

Проверка на ролетки

проверка на ролеткиРолетката е техническо средство, чрез което се измерват величини без претенции за висока точност. Въпреки това, ролетките се причисляват към техническите средства за наблюдение и измерване и съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 подлежат на проверка през определени интервали от време. Често се случва така, че организациите пренебрегват ролетките като измервателно средство и правят пропуски в тяхното управление. Независимо дали става въпрос за ролетка или друго техническо средство проверката може да се извърши по два начина:

  • от специализирана лаборатория;
  • от самата организация на базата на вътрешнофирмена методика.
Всеки вариант си има своите предимства и недостатъци. В зависимост от дейността и използваните технически средства ръководството взема решение, кой вариант да използва. Ако става въпрос за голяма организация, която използва различни по сложност технически средства

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio