приобщаване

27

юни'14

Кои са факторите, оказващи влияние върху активното участие и компетентността на персонала?

Компетентност и активно участиеКомпетентността на персонала и активното му участие в дейността на организацията оказват решаващо значение за качеството на изпълнението и постигането на поставените цели, а от там и на дълготраен успех. Защо компетентност? Ще открием отговора, като погледнем в стандарт ISO 9000 "Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник", където за термина компетентността е дадено следното определение - "способност за прилагане на знания и умения за постигане на желани резултати". Обърнете внимание, че тук не става въпрос само за придобити знания, умения и определена квалификация, а за способност за постигане на желани резултати. Самите знания и умения са нищо, ако не могат да бъдат "впрегнати" в постигането на желаните резултати. Можеш да имаш две висши образования или академична степен, но ако не можеш да приложиш знанията си на практика и да покриеш критериите за изпълнение или пък нормите, мястото ти просто не е там. Определящото в случая е постигането на резултати и то не какви да е, а точно такива каквито се изискват да бъдат постигнати.

Прочети повече

14

ное.'13

Световен ден на качеството

Световен ден на качеството

Днес 14 ноември е Световен ден на качеството. Може би най-логичното нещо на този ден е да си зададем няколко въпроса свързани с качеството:

Прочети повече

24

сеп.'13

Заедно можем повече или как да приобщим персонала?

Заедно можем повечеПриобщаването на персонала стои в основата на успеха на всяка една организация. Но всеки човек е различен и притежава способности характерни единствено за неговата индивидуалност. Един има нужда от признание, друг от възлагане на отговорности, трети от наставничество. Ролята на ръководителя е да създаде такава организация на работа, съобразявайки всяка индивидуална особеност, така че да накара персонала да се възприеме като част от организацията и да участва активно в постигането на поставените цели. Защо е толкова важно приобщаването? Защото чрез приобщаването, организацията ще има възможност да използва цялата палитра от възможности на хората в нейна полза. Защото хората работещи в организацията са нейното богатство и средство за постигане на желаните цели. Приобщаването на персонала е основен принцип за управление на качеството, който води до постигането на ключови ползи за организацията, като:

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio