2-07 Политика по ЗБР

5.2 Политика по ЗБР

Ангажимент на ръководството е да създаде, прилага и поддържа актуална политика по ЗБР. Политиката по ЗБР представлява съвкупност от принципи, изразени като ангажименти, чрез които ръководството очертава дългосрочната насоченост на организацията по отношение на подобряване на нейната резултатност по ЗБР. Политиката създава рамка за определяне на целите по ЗБР и включва ангажименти за:

  • осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа;
  • изпълнение на законовите и други изисквания;
  • премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР;
  • постоянно подобряване на СУЗБР;
  • консултиране и участие на работниците.

Поетите ангажименти се отразяват в процесите на СУЗБР, за да се осигури, че системата ще постига предвидените резултати по ЗБР и заслужава доверие.

Изискване на ISO 45001:2018 е политиката да бъде:

  • на разположение като документирана информация;
  • съобщена в рамките на организацията;
  • на разположение на заинтересованите страни;
  • приложима и подходяща.
Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio