3-02 Оперативно планиране и управление

8.1 Оперативно планиране и управление

Оперативното планиране и управление на процесите на СУЗБР се извършва чрез:

  • установяване на критерии за процесите;
  • управление на процесите в съответствие с критериите;
  • поддържане на документирана информация;
  • адаптиране на работата към работниците.

Когато съществува работно място с множество работодатели, организацията трябва да координира своята СУЗБР с другите организации.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio