4-06 Несъответствие и коригиращо действие

10.2 Несъответствие и коригиращо действие

Последния 10 Раздел на ISO 14001:2015 се отнася до подобренията на системата. Като източник на подобрения се разглеждат несвъответствията и коригиращите действия. Определянето и управлението на дейностите, свързани с несъответствия са от ключово значение за СУОС.

ISO 14001:2015 поставя конкретни изисквания за действия при констатиране на несъответствия, които включват:

  • реагиране на несъответствието;
  • оценяване на необходимостта от предприемане на коригиращи действия;
  • изпълнение на планираните действия;
  • преглед на ефективността на предприетите действия;
  • изменения на СУОС, при необходимост.

Коригиращите действия са пряко насочени към причината за несъответствието. Целта на прилагане на коригиращи действия е да се избегне повторната поява на несъответствието.

ISO 14001:2015 изисква да се поддържа документирана информация за естеството на несъответстието и за резултатите от предприетите коригиращи действия.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio