4 ключови ползи от внедряване на СУЗБР съгласно ISO 45001

„Защо да харчим пари за ISO 45001?“
„Имаме други важни неща, за които да се тревожим“
„И без друго спазваме нормативните изисквания, защо ни е система за управление на здравето и безопасността при работа“

Това са част от изявленията, с които се сблъсква всеки, който има желанието в организацията да се внедри система за управление по ISO 45001, но няма разбирането от страна на ръководството. Проблемът е, че ако при внедряване на една системата за управление(независимо от какъв вид) липсва подкрепата и разбирането на ръководството, то поддръжката й се превръща в истинско предизвикателство. Ръководството възприема идеи най-вече когато са представени във вид на пари, които по по възможност да бъдат като приходи. В случая на внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа(СУЗБР) не може да се говори за приходи под формата на пари, а най-вече за ползи за организацията.

Ключови ползи

  • Спазване на нормативните изисквания – ясно е, че всяка организация трябва да отговаря на изискванията на нормативните актове по здраве и безопасност при работа. Но, дали са обхванати всички изисквания, дали се проверят периодично за изменения или за нови изисквания. Една от ценните ползи на СУЗБР е, че предоставя рамка за определяне, наблюдение и прилагане на изискванията както на нормативните актове, така и на заинтересованите страни. Системата помага да се предотвратят от една страна нараняванията на работниците и от друга, налагането на санкции и глоби за неспазени изисквания.

 

  • Подобряване доверието и имиджа на организацията – обикновено в договорните споразумения не се посочва изискване за внедрена СУЗБР, но клиентите са по-спокойни когато има такава, защото това означава по-малък риск от забавяне поради инциденти или наранявания. Наличието на СУЗБР показва, че организацията определя опасностите и рисковете за ЗБР и управлява процесите по такъв начин, който предотвратява появата на инциденти, наранявания или заболявания.

 

  • Намаляване на текучеството – всеки служител би желал да работи за организация, която мисли и се грижи за неговото здраве и безопасност при работа. Ако организацията има такъв имидж, служителите няма да искат да напуснат. Те не само ще се възползват от условията, но ще помогат за подобряване на здравето и безопасността при работа. В крайна сметка по-евтино е да се задържат служители, отколкото да се наемат и обучават нови. Добре обучените служители са сериозен актив и тяхното задържане може да спести големи разходи на организацията.

 

  • Подобряване на процесите. Постоянното подобряване стои в основата на ISO 45001. Това може да помогне на организацията да подобри своите процеси, като тук не става въпрос само за здраве и безопасност при работа. Активното участие на хората в процеса на подобрение може да спести както време, така и ресурси на организацията.

Подобряване на здравето и безопасността на работниците

Разбира се, основната причина поради която трябва се внедрява СУЗБР съгласно ISO 45001 e да се подобри здравето и безопасността при работа чрез определяне и намаляване на рисковете за ЗБР, които могат да доведат до наранявания. Освен тази безспорна полза, стана ясно че съществуват и други ползи(посочени по-горе), които могат да подобрят представянето на организациите в дългосрочен план.

За да Ви помогнем да разберете изискванията на ISO 45001 и да осъзнаете ползите от внедряване на СУЗБР, защо не се включите в безплатното обучение ISO 45001:2018 Въведение.

0 отговори на "4 ключови ползи от внедряване на СУЗБР съгласно ISO 45001"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio