Как да се постигне постоянно подобряване на СУОС?

Постоянното подобряване е основен принцип в системите за управление. Понякога обаче е доста объркващо какво стои зад това постоянно да се подобрява една система.

Защо постоянно подобряване?

Първо е важно да се разбере какво се има предвид постоянно подобряване. Съгласно определението дадено от ISO 14001:2015, постоянното подобряване е „постоянно повтаряща се дейност за повишаване на резултатността“. Неразумно е да се очаква, че всеки процес от СУОС ще се подобрява постоянно. Затова в забележка към термина е направено пояснението, че „не е необходимо дейността да се извършва едновременно във всички области или без прекъсване“. Важното е да съществува постоянен стремеж към подобряване на системата за управление в процеса на нейното функциониране. Независимо за кой процес се планират или извършват дадени  дейности, мисълта трябва да е насочена към това: какво може да се подобри и как?

Всеки процес може да се подобри по един или друг начин, но съществуват два процеса – прилагане на цели по околна среда и мислене, основано на риска, които допринасят максимално за постоянното подобряване на СУОС.

Как целите по околна среда работят за постоянното подобряване?

Целите по околна среда са основен източник на постоянно подобряване на СУОС. Да разгледаме един пример: цел на организация, която предоставя услуги в офис е да намали използването на хартия и съответноо генерирания отпадък от хартия. Целта е да се постигне намаление с 30% в рамките на 1 година. За постигането на тази цел са определени следните дейности:

  • настройване на печатните устройства в двустранен режим на работа;
  • инсталиране на софтуер за преглед на документи на екран, вместо разпечатани на хартия;
  • използване на софтуер за подготовка на документите на клиентите в PDF формат и изпращане по имейл, вместо да се разпечатват и предават на ръка.

Прилагането на тези действия води до подобряване на СУОС чрез по-малко използване на природен ресурс и по-малко генерирани отпадъци.

Повече за целите по околна среда можете да научите от статията: Как се определят целите по околна среда?

Как мисленето, основано на риска помага за постоянното подобряване?

В ISO 14001:2015 е заложена концепцията за мислене, основано на риска с цел системата да служи като превантивна мярка. Идеята е организацията предварително да помисли над рисковете(какво може да случи) и да предприеме необходимите действия, за да го избегне още преди да се е случило. Да разгледаме пример с организация, която в процеса на производство използва химични вещества, които попадат в отпадните води. Водата се пречиства и химичния състав се анализира преди водата да се изпусне в канализационната система. Установено е, че съществува риск от грешки при извършване на анализа. Това може да доведе до неспазване на законово изискване, съответно до санкции и глоби, и до замърсяване на водата в канализационната система. Анализът на причините за възникването на грешка показва, че тя може да се появи вследствие на човешка грешка. Анализът на химичния състав се извършва ръчно от оператор, а резултатът зависи от правилното провеждане на измерването. Ръководството взема решение за инсталиране на система, която да извършва автоматичен анализ на химичния състав на пречистената вода, като по този начин се елеминира риска от човешка грешка.

Повече за мисленето, основано на риска в ISO 14001:2015 можете да научите от статията: Рискове и възможности в ISO 14001:2015

Коригиращите действия водят ли до подобряване?

Коригиращите действия са друг източник на подобряване, но разликата е, че при тях вече се е случил инцидент и се предприемат действия за отстраняване на причините, с цел да се избегне повторната му поява. Тези действия водят до подобряване, защото ако са правилни и подходящи инцидентът няма да се случва повече. Въпреки това коригиращите действия са по-малко предпочитани от гледна точка на това, че инцидентът се е случил и е на лице неблагоприятно въздействие върху околната среда. Стремежът е да се прилага мислене, основано на риска, при което действията са изпреварващи, т.е. инцидент все още не се е случил и няма неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Ползи от подобряването

Постоянното подобряване е най-голямата полза, която получава организацията от внедряването на СУОС. Като се правят подобрения, не само се намалява въздействието върху околната среда от дейността на организацията, но също така има финансова възвръщаемост от някои от дейностите. Когато се намалят използваните природни ресурси, както е показано в примера по-горе за намаляване потреблението на хартия, същесременно се намаляват и разходите за организацията. Това не е само печалба за околната среда, но и печалба за организацията. Защо не се възползвате от подобряването на Вашата система и не извлечете максимална полза, както за околната среда, така и за Вашия бизнес?

За да не пропускате интересна и полезна информация за системите за управление по околна среда, можете да се абонирате за нашия бюлетин още сега..

0 отговори на "Как да се постигне постоянно подобряване на СУОС?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio