2-04 Определяне на обхвата на СУОС

4.3 Определяне на обхвата на СУОС

Обхватът на СУОС е предназначен да изясни физическите и организационните граници, в които ще се прилага СУОС. Обхватът се определя на базата на анализа на вътрешните и външните обстоятелства на средата, задълженията за спазване, дейността на организацията и нейната способност да упражнява контрол и да оказва влияние.

Организацията има свободата и гъвкавостта да определя границите на СУОС. Тя може да избере да прилага ISO 14001 за цялата организация или само за определена част от нея. Обхватът не следва да се използва за изключване на дейности, продукти, услуги или съоръжения, които имат или могат да имат значими аспекти на околната среда или за да се избегнат задължения за спазване.

Обхватът е реално и представително заявяване на дейностите на организацията, включени в границите на нейната СУОС, които не трябва да заблуждават заинтересованите страни.

Изискване на ISO 14001:2015 е обхватът да бъде достъпен и да бъде поддържан като документирана информация.

Още по темата: Как се определя обхватът на СУОС?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio