2-11 Идентифициране на опасности

6.1.2.1 Идентифициране на опасностите

ISO 45001:2018 изисква организацията да създаде правила за изпреварващо идентифициране на възникващите опасности като вземе предвид:

  • организация на работа, социални фактори, лидерство и култура;
  • рутинни и нерутинни дейности и ситуации;
  • предишни подобни инциденти;
  • потенциални извънредни ситуации;
  • хора, които имат достъп до работното място и такива, които са в близост до него;
  • изменения в организацията, системата, знанията и информацията за опасностите.

Идентифицирането на опасностите помага на организацията да разпознае и да разбере опасностите на работното място и за работниците, за да оцени, да даде приоритет и да елиминира опасностите или да намали рисковете, свързани със ЗБР.

Опасностите могат да бъдат физически, химически, биологични, психосоциални, механични, електрически или основани на движение и енергия.

Още по темата: Идентифициране на опасности по ЗБР и оценяване на рискове и възможности

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio