2-13 Цели по околна среда

6.2 Цели по околна среда и планиране на дейностите за тяхното постигане

Ползата от внедряване на система по околна среда е, че води до постигане на поставените цели и до намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда.

Целите по околна среда трябва да бъдат в синхрон с политиката по околна среда. Важно условие за постигане на целите е те да бъдат измерими. Организацията може да използва количествени или качествени методи за да определи дали целта е постигната или не е.

Изискване на ISO 14001:2015 е целите да бъдат оповестени на хората в организацията, както на работещите под неин контрол, така и на тези, които имат способността да влияят върху постигането на целите по околна среда.

ISO 14001:2015 поставя изискване целите да бъдат наблюдавани, актуализирани, когато е подходящо и поддържани във вид на документирана информация.

За поставените цели, организацията трябва да планира дейности за тяхното постигане като определи необходими ресурси, отговорни лица, срок за изпълнение и начин на оценяване на резултатите.

Още по темата: Как се определят цели по околна среда?

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio