ISO 9004

14

ное.'13

Световен ден на качеството

Световен ден на качеството

Днес 14 ноември е Световен ден на качеството. Може би най-логичното нещо на този ден е да си зададем няколко въпроса свързани с качеството:

Прочети повече

30

сеп.'13

Съответствие между ISO 9004:2009 и ISO 9001:2008

Вече няколко поредни материала засягам темата за подобрения на системата за управление на качеството и постигане на дълготраен успех чрез използване на добрите практики от ISO 9004:2009. Повечето организации разработват и внедряват системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 за целите на сертификация или договаряне. Стандартът ISO 9001 съдържа изисквания, на които системите за управление трябва да отговарят, за да постигнат ефикасност при своето функциониране. Фокус на системите е изпълнението на изискванията на клиента, водещо до неговото удовлетворение. Стандартът ISO 9004 съдържа указания за постигане на дълготраен успех. Той стъпва на основата на ISO 9001 и разширява обхвата на вече разработената и внедрена система за управление. Тук вече не се говори само за удовлетворение на клиента, а за баланс в удовлетворяването на потребностите и очакванията на заинтересованите страни

Прочети повече

24

сеп.'13

Заедно можем повече или как да приобщим персонала?

Заедно можем повечеПриобщаването на персонала стои в основата на успеха на всяка една организация. Но всеки човек е различен и притежава способности характерни единствено за неговата индивидуалност. Един има нужда от признание, друг от възлагане на отговорности, трети от наставничество. Ролята на ръководителя е да създаде такава организация на работа, съобразявайки всяка индивидуална особеност, така че да накара персонала да се възприеме като част от организацията и да участва активно в постигането на поставените цели. Защо е толкова важно приобщаването? Защото чрез приобщаването, организацията ще има възможност да използва цялата палитра от възможности на хората в нейна полза. Защото хората работещи в организацията са нейното богатство и средство за постигане на желаните цели. Приобщаването на персонала е основен принцип за управление на качеството, който води до постигането на ключови ползи за организацията, като:

Прочети повече

13

сеп.'13

Заедно по пътя към дълготраен успех

Заедно по пътя към успехаДоставчиците играят изключително важна роля в процеса на създаване на продукта. Те се явяват първия елемент от веригата и от качеството на предоставения от тях продукт, зависи качеството на създадения от организацията продукт. Във тази връзка е необходимо създаването на подходящ процес на управление на взаимоотношенията с доставчиците, който да гарантира,че закупения продукт отговаря на поставените изисквания. Отминаха времената, когато организациите трупаха запаси от материали на склад. Сегашната ситуация принуждава ръководствата да планират ежедневно/ежеседмично/ежемесечно необходимостта от ресурси и да избягват "затварянето" на средства под формата материални запаси. Този подход обаче изисква създаването на взаимноизгодни отношения с доставчиците, при който организацията ще може да разчита, че във всеки един момент ще е възможна доставката на необходимите продукти, при това с изискваното от нея качество. Създаването на взаимноизгодни отношения с доставчиците е един от 8-те принципи за управление на качеството и организациите внедрили и поддържащи системи за управление на качеството, в съответствие с БДС ISO EN 9001:2008 са поставили основата на изграждане на взаимноизгодни отношения с доставчиците, чрез изпълнение на изисквания на т.7.4 Закупуване. Това е добре, първата стъпка е поставена, но съвсем не означава, че е постигната целта.

Прочети повече

02

сеп.'13

Управление за дълготраен успех – ISO 9004

След кратката творческа пауза реших да стартирам писането с нещо позитивно и вдъхновяващо. Затова насочих вниманието си към темата за подобренията и развитието на системата за управление на качеството/провокирана от мои клиенти/, която до сега избягвах поради ред причини, но пък може би вече е назрял момента да се говори и за подобрения и за развитие. След бурното развитие и последващият финансов и икономически срив често си задавам въпроса - Възможно ли е въпреки бързо променящата се среда, постоянните рискове и нестабилност да се планира и дори да се говори за дълготраен успех?

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio