2-10 Аспекти на околната среда

6.1.2 Аспекти на околната среда

ISO 14001:2015 изисква организациите да разгледат екологичните аспекти, свързани с произвежданите продукти или предоставяни услуги като вземат предвид перспективата на техния жизнен цикъл. Това включва дейностите от доставката на суровини и материали до изхвърляне или рециклиране. Разглеждат се всички дейности, които са под контрола на организацията, както промените и анормалните условия.

При определяне на аспектите се вземат предвид:

 • емисии във въздуха;
 • изхвърляния във водите;
 • изхвърляния в почвата;
 • използване на суровини и природни ресурси;
 • използване на енергия;
 • емитирана енергия – топлина, радиация, вибрации, шум, светлина;
 • генериране на отпадъци, странични продукти;
 • използване на пространство.

Аспектите на околната среда се разглеждат за дейностите, продуктите и услугите на организацията като:

 • проектиране на съоръжения, процеси, продукти и услуги;
 • добив на суровини;
 • оперативни и производствени процеси;
 • експлоатация и поддръжка на съоръжения, активи и инфраструктура;
 • изпълнение на външни доставчици;
 • транспорт и доставка;
 • съхранение, употреба и обработка след края на експлоатация на продуктите;
 • управление на отпадъци, включително повторна употреба, възстановяване, рециклиране и депониране.

На базата на предварително определени критерии, организацията определя значимите аспекти на околната среда.

Изискване на ISO 14001:2015 е да се поддържа актуална документирана информация за:

 • аспектите на околната среда и свързаните с тях въздействия;
 • критериите за оценяване на аспектите;
 • значимите аспекти на околната среда.

Още по темата: Как жизненият цикъл на продукта влияе върху аспектите на околната среда?, 4 стъпки за определяне и оценяване на аспектите на околната среда

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio