Защо е важен прегледът от ръководството за СУОС?

Един от ключовите моменти в ISO 14001:2015 е лидерството и ангажираността на ръководството по отношение на СУОС. Можете да научите повече за това от статията: Как се демонстрира лидерство в съответствие с ISO 14001:2015? Ролята на ръководството и неговата ангажираност трябва да очевидни през целия процес на разработване на системата, определяне на цели, отговорности, правомощия. Но, прегледът от ръководството е първото и едно от най-важните места, където лидерството може да бъде официално заявено, демонстрирано и документирано по начин, който оставя всички заинтересовани страни сигурни в ангажимента на ръководството по отношение на околната среда. И така, как се прави това и защо е толкова важно?

Преглед от ръководството – по-важен от всякога

Изискванията относно прегледът от ръководството са определени в раздел 9, т.9.3. Те включват информация за входни и изходни елементи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се демонстрира ангажиментът на организацията към постоянното подобряване на СУОС. Основна част от тези елементи е анализ на резултатите от фунционирането на системата и определяне на цели за предстоящия период. Това предполага насочване на усилията към осигуряване на точни и надеждни данни за вземане на правилни решения и определяне на устойчиви цели и задачи.

Защо прегледът трябва да се прави от ръководството?

Практиката показва, че ръководството делегира отговорността за прегледа на лицето, което отговаря за системата. Само, че това не е отговорност, която може да се делегира. Защо? Защото само ръководството може да анализира резултатите и да вземе решения какви ще бъдат целите по околна среда на базата на стратегическата посока на развитие на организацията, на възможностите за инвестиции. Никой друг от организацията не е наясно с тези въпроси освен ръководството и няма как да вземе тези решения вместо него. И точно тук се проявява лидерството и става ясно до каква степен е ангажирано ръководството със СУОС.

Следващият ключов момент е запознаване на служителите и заинтересованите страни с целите и с действията за тяхното постигане. Това ще даде увереност на служителите, че ръководството е наясно с целите си, с отговорността си, с необходимата подкрепа и ресурси за тяхното постигане. Споделянето на тази информация със служителите по време на провеждане на прегледа ще помогне за демонстриране на лидерство и ангажираност от страна на ръководството.

Преглед на ръководството – продължаващ ефект през годината

Прегледът от ръководството е минал, целите са определени, служителите са запознати и имат необходимата подкрепа и ресурси за постигане на целите. Повечето организации провеждат преглед от ръководството веднъж годишно. Това достатъчно ли е, за да се гарантира, че целите ще бъдат постигнати и ще се постигне подобрение? Ако организацията е създала начин, чрез който да преглежда и наблюдава аспектите, отговорът е да. Обикновено това се случва на периодични работни срещи на лицата нагажирани с управлението на СУОС. На тези срещи се обсъждат резултати, евентуални промени в обстоятелствата, степента на постигане на целите, възникнали проблеми и несъответствия. Някои организации избират да покажат резултатите си по ключови показатели на табла или по електронен път във вътрешна мрежа. Ключовите показатели се определят по време на прегледа от ръководството и обикновено служат да покажат резултатите от дейностите по изпълнение на целите. Те напомнят на служителите какво в крайна сметка се стремят да постигнат. Всеки има нужда от напомняне, защото потънали в ежедневните си задачи понякога губим фокус. Понякога добър вариант е обобщаването на резултатите от прегледа от ръководството и представяне на служителите с цел поддържане на фокуса върху важните за околната среда неща.

Заключение

Ръководството е определило целите и отговорностите, служителите и заинтересованите страни са наясно с тях. Имате споделена визия и ясна представа за това кой за какво е отговорен и за какво, какви процеси и ресурси ще се използват в подкрепа на задачите. Заедно можете да разботите за постигане на целите си. Какво по-хубаво от това. Когато целите са постигнати, ръководството ще е доволно, служителите ще са удовлетворени. И околната среда също ще бъде доволна!

За да не пропускате интересна и полезна информация за системите за управление по околна среда, можете да се абонирате за нашия бюлетин още сега..

0 отговори на "Защо е важен прегледът от ръководството за СУОС?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio