клиент

24

ное.'15

На кого му пука за изискванията на другите?

заинтересовани страниISO 9001 е създаден с идеята да се гарантира способността на организацията постоянно да доставя продукти и услуги, които да отговарят на определените изисквания. Фокусът на ISO 9001:2008 беше изцяло насочен към определяне и удовлетворяване на изискванията на клиента. Но, организацията не съществува сама за себе си. Във всеки един момент тя взаимодейства с хора, други организации, институции, контролни органи. Видът на това взаимодействие оказва влияние върху нейното бъдещо развитие. За постигането на устойчив успех се оказва, че вече не е достатъчно да се разбират изискванията само на клиента, а и на останалите участници в бизнеса. Поради тази причина ISO 9001:2015 разширява обхвата и включва изисквания в т.4.2 за разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни. 

Кои са заинтересовани страни?

Съгласно определението заинтересована страна е "лице или организация, която може да влияе, да бъде повлияна от, или да се възприема като засегната от решение или дейност" - ISO 9000:2015.

Прочети повече

13

дек.'12

Как CRM помага на СУК и къде можем да интегрираме?

CRMПреди няколко дни присъствах на семинар посветен на CRM и ERP системите. Не се занимавам с внедряване на такъв тип системи, но посещавам семинарите, за да придобия представа за възможностите на предлаганите решения от гледна точка интеграция със системите за управление на качеството. Наблюденията показват, че все повече организации преминават към използването на информационни системи за управлението на своя бизнес. Трудностите по внедряването не са малки, инвестициите също, но ако организацията не намери начин да бъде в крак в времето, остава извън него и съответно извън бизнеса. Много и най-разнообразни са решенията на пазара и аз нямам за цел да ви рекламирам и представям някое от тях. Всеки трябва да определи подходящото за своя бизнес съобразно целите и възможностите си. Идеята ми е да разкрия допирните точки и възможностите за интеграция между системите с цел оптимизация на работата и избягване дублирането на дейностите.

Прочети повече

29

ное.'12

Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 – II част

Изисквания относно процесите В раздела са поместени изискванията към методите за контрол и процедури, където в забележки са направени пояснения относно:

  • изискванията за контрол се посочват обикновено в нормативни актове, стандарти или спецификации, схеми за контрол или договори;
  • определение за стандартизиран и нестандартизиран метод за контрол;
  • осигуряването на всякакъв тип ресурси;
  • пояснения за това какъв тип могат да бъдат работните данни.
Забелязах ново изискване за проверка достоверността на информацията предоставено от друга страна в процеса на извършване на контрол.

Прочети повече

17

окт.'12

Как да изберем подходящ сертификационен орган?

100% гаранцияИзборът на сертификационен орган е също толкова труден и важен, колкото изборът на консултант по системи за управление. Често ми се случва клиентите да са стигнали до идеята за получаване на сертификат по дадена система, но да не са наясно с цялостния процес от разработването и внедряването до нейното сертифициране и последващо поддържане. А процесът от зараждане на идеята до получаване на дългоочаквания сертификат е дълъг, тежък и е свързан със сериозна инвестиция от страна на организацията изразяваща се във финансови средства, време, човешки ресурси, инфраструктура. Сериозно решение, което трябва да бъде обмислено, както в дълбочина, така и в перспектива. Вървейки по стъпките на процеса пред ръководството изкристализират следните въпроси:

Прочети повече

24

сеп.'12

Предизвикателството да бъдеш представител на ръководството

делегиранеПреди приемането на новата версия на стандарт ISO 9001:2008 представител на ръководството/упълномощен представител на ръководството/ можеше да бъде всеки служител на организацията имащ съответните познания и подготовка. Но в новата версия това вече не е възможно и представителят на ръководството трябва наистина да е представител на ръководството, т.е. член на ръководния състав на организацията. Защо е необходимо това изискване? Защото независимо за какъв тип система за управление става въпрос нейната основна роля е постигане на поставените цели. В такъв случай не е възможно да се прехвърли отговорността за постигане на целите на организацията на някой друг извън ръководния състав. Задачата на представителят на ръководството е да управлява ефективно системата, което означава да изпълнява типични ръководни функции

Прочети повече

17

юли'12

СУК – Рекламацията като несъответствие

наблюдение и анализВ предишни материали писах за това какво представляват рекламацията и несъответствията. Понякога обаче се получава объркване - кое, кога е и как се процедира спрямо тях? В този материал ще се опитам да изясня разликата. По своята същност рекламацията представлява възражение от страна на клиента относно липсата на покрити изисквания спрямо закупения продукт. Например сте си купили пералня, но след монтирането й/при спазване на условията за монтаж/ се установява, че тя не работи или пък сте дали компютъра си за ремонт, който въпреки това продължава да не работи. Независимо дали е стока или услуга налице е неизпълнение на изисквания, което както вече знаем представлява несъответствие. Защо тогава говорим за несъответствия и рекламации, а не само за несъответствия? Защо е необходимо това объркване?

Прочети повече

05

юли'12

Система за управление на качеството – процеси, свързани с клиента

приказен диванНа всички е ясно, че процесите свързани с клиента са от определящо значение за успеха на всяка една организация. Описанието на регламента по тяхното управление можете да намерите в процедура наречена Продажби, Взаимоотношения с клиенти или друга подобна. Въпреки, че стандарт ISO 9001:2008  не изисква задължителното разработване на такъв тип процедура, тя се създава поради нейното ключово значение за дейността на организацията. Ако във вашата система липсва такъв тип процедура, не означава, че нямате такъв регламент, а че по-скоро е описан на друго място и под друга форма, като например в Наръчника по качество в точка 7.2. В основата на процеса на взаимоотношения с клиенти се поставя задоволяването или по-точно казано удовлетворяването на изискванията на клиентите. Това обаче не бива да се бърка с разбирането за задоволяване на всяка прищявка на клиента.

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio