5 мита за ISO 45001

По време на работата по прехода към ISO 45001:2018 се натъкнах на информация, която изкривява представата за стандарта по един или друг начин. В този материал ще се опитам да разгранича вярната от невярната информация.

#1 ISO 45001:2018 е приложим само за производствени предприятия

Вярно е, че където има производство опасностите са очевидни и повече, но това не означава, че при работа в офис няма опасности. Стандарт ISO 45001 е разработен по такъв начин, че да може да се прилага от всякакъв вид организации, независимо от тяхното естество, вид или големина. Фокусът на стандарта е насочен към разбиране на приложимите изисквания и определяне на опасностите за конкретните процеси на организацията. Възможно е да има рискове от падане, подхлъзване, препъване, поражение от ел.ток, които са обичайни за работа в офис. Знанията за опасностите помага за определяне на рисковете и възможностите за подобряване на здравето и безопасността при работа.

Прочети повече: Идентифициране на опасности по ЗБР и оценяване на рискове и възможности

#2 Не е необходимо внедряването на ISO 45001, ако организацията спазва нормативните изисквания

Спазването на законодателството е важен момент за всяка организацията, но внедряването на СУЗБР съгласно ISO 45001 е много повече от това. Вярно е, че стандартът поставя изисквания за определяне на приложимите законови и други изисквания, както и какви действия ще се предприемат, за да се постигне съответсвтвие. Но чрез внедряването на СУЗБР се постига постоянен стремеж към подобряване на резултатността по ЗБР и постигане на целите по ЗБР. Това от своя страна води до подобряване ефикасността на СУЗБР, което надхвърля простото спазване на нормативните изисквания.

#3 ISO 45001 е подходящ само за „опасни“ организации

Всяка организация, която иска да осигури по-добри условия на труд на своите работници, може да използва ISO 45001:2018 и да създаде СУЗБР. Всяка организация, независимо от вида и броя на опасностите, може да приложи PDCA подхода(планиране-изпълнение-проверка-действие), който е вграден в ISO 45001, за да открие възможности за подобрения, които да доведат до нямаляване на опасностите за здравето и безопасността при работа. Скорошен пример е възникналата ситуация около появата на COVID-19. Опасностите, свързани със заболяването се отразиха по един или друг начин на всички организации, независимо дали са „опасни“ или не.

Прочети повече: PDCA и ISO 45001, Извънредна ситуация (COVID-19), Здраве и безопасност в условия на пандемия

#4 ISO 45001 изисква създаването на много ненужни документи

Новото издание ISO 45001:2018 поставя изисквания за наличието на определяна документирана информация, но тя в никакъв случай не е ненужна. Освен това, стандартът дава свобода на организацията да определи в какъв формат и на какъв носител ще се поддържа или съхранява информацията. До голяма степен от самата организация зависи какъв ще е обемът на информацията. Изискванията на стандарта са насочени към създаване на информация за системата и нейните процеси, така че да могат да функционират(отчитайки законовите изисквания) и доказателства за постигнатите резултати.

Прочети повече: Каква документирана информация се изисква от ISO 45001:2018

#5 Внедряването на ISO 45001 няма да добави стойност

Някои хора смятат, че внедряването на ISO 45001 или друга система за управление е само писане на излишни документи и не носи ползи за организацията. Други хора смятат, че прилагането на система за управление ще разсейва хората от основните им дейности, което ще доведе до по-ниска производителност или проблеми в работата. Всъщност когато такъв тип хора създават система за управление, те ще приложат тези свои мисли в системата и тя наистина няма да бъде полезна за организацията. Ако внедрявате система само, за да задоволите изискванията на други хора или организации, без да я карате да работи за вашата организация, то определено няма да получите никаква стойност. НО, ако я внедрявате, с цел да предотвратите злополуки и влошаване на здравето и безопасността при работа, ще откриете, колко много стойност може да ви даде една СУЗБР.

Повече за ползите за организациите от внедряването на СУЗБР можете да прочетете тук: 4 ключови ползи от внедряване на СУЗБР съгласно ISO 45001

0 отговори на "5 мита за ISO 45001"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio